Cửa Hàng Vlxd Trung Kiên – Phường Ngô Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 480 Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3856 805
Trang web
Tọa độ 212.862.023, 1.062.041.412

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đá & Đá Minh Hiệu - Hoàn Diệu