Đá Lai Châu Hoàng Liên Sơn – Cầu Diễn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 132 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 090 242 98 88
Trang web http://laichauslate.vn/
Tọa độ 21.036.245.899.999.900, 10.575.933.289.999.900

 


Địa chỉ Đá Lai Châu Hoàng Liên Sơn ở đâu?

132 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đá Lai Châu Hoàng Liên Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Đá Lai Châu Hoàng Liên Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Đá Lai Châu Hoàng Liên Sơn là: http://laichauslate.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Tân Hòa - street