Đại đăng – Bàu bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ N5, Bàu bàng, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 909 69 96
Trang web
Tọa độ 112.428.027, 10.663.427.709.999.900

 


Địa chỉ Đại đăng ở đâu?

N5, Bàu bàng, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại đăng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30]

Đại đăng có website không?

Địa chỉ trang web của Đại đăng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên BMC Hoà Bình - Cao Thắng