Đại Lý Nước Uống Đóng Chai Avina – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 829A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Phường 3, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 6539 430
Trang web
Tọa độ 99.329.371, 1.063.415.687

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại lý bia nước ngọt Lan Anh - Sơn Đông