Đất Đạt – Chi Lăng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W2V8+9V3, Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 097 461 90 14
Trang web
Tọa độ 13.943.389, 10.801.716.839.999.900

 


Địa chỉ Đất Đạt ở đâu?

W2V8+9V3, Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Đất Đạt có website không?

Địa chỉ trang web của Đất Đạt là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khắc Nhập - Beerhouse & Kitchen - P. An Hoà