Dạy cắt may Yến Nhi – Thượng Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ hẻm 44/58/18 Ng. 99 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 098 346 15 85
Trang web
Tọa độ 21.071.545.699.999.900, 1.058.890.313

 


Địa chỉ Dạy cắt may Yến Nhi ở đâu?

hẻm 44/58/18 Ng. 99 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dạy cắt may Yến Nhi như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-11:00], Chủ Nhật:[09:00-12:00], Thứ Hai:[09:00-11:30], Thứ Ba:[09:00-11:30], Thứ Tư:[09:00-11:30], Thứ Năm:[09:00-11:00], Thứ Sáu:[09:00-11:00]

Dạy cắt may Yến Nhi có website không?

Địa chỉ trang web của Dạy cắt may Yến Nhi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Trung Cấp Bách Nghệ TPHCM - Tân Hiệp