Đèn Led Nhà Xưởng – Đèn Led Pha – Công ty AMBEE – Long Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 978 01 08
Trang web http://ambee.com.vn/
Tọa độ 10.943.206.199.999.900, 10.688.019.489.999.900

 


Địa chỉ Đèn Led Nhà Xưởng - Đèn Led Pha - Công ty AMBEE ở đâu?

Khu Công Nghiệp Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Đèn Led Nhà Xưởng - Đèn Led Pha - Công ty AMBEE như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Đèn Led Nhà Xưởng - Đèn Led Pha - Công ty AMBEE có website không?

Địa chỉ trang web của Đèn Led Nhà Xưởng – Đèn Led Pha – Công ty AMBEE là: http://ambee.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH KOVIF - Kim Thành