Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Phương Trà – Cao Lãnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3927 100
Trang web
Tọa độ 10.465.957.699.999.900, 1.057.059.785

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu cục Ngô Gia Tự - Hải Châu 2