Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone – Tổ 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 1, Tổ 2, An Dương, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3914 444
Trang web https://vnpthaiphong.vn/
Tọa độ 208.673.112, 1.066.126.446

 


Địa chỉ Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone ở đâu?

Số 1, Tổ 2, An Dương, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone có website không?

Địa chỉ trang web của Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone là: https://vnpthaiphong.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Viễn Thông Huyện Pác Nặm - Bộc Bố