Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hòa Thành – Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đỗ Thị Tặng, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3830 700
Trang web http://vnpt.com.vn/
Tọa độ 112.871.878, 1.061.288.933

 


Địa chỉ Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hòa Thành ở đâu?

1 Đỗ Thị Tặng, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hòa Thành như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hòa Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hòa Thành là: http://vnpt.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  mobifone - Phú Vang