Điểm Thu Mua Phế Liệu Bắc Nhớ – Hoà An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 214, Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 515 48 27
Trang web
Tọa độ 16.044.287.399.999.900, 10.818.295.239.999.900

 


Địa chỉ Điểm Thu Mua Phế Liệu Bắc Nhớ ở đâu?

214, Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Điểm Thu Mua Phế Liệu Bắc Nhớ có website không?

Địa chỉ trang web của Điểm Thu Mua Phế Liệu Bắc Nhớ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Inox Tân Hoàng Anh - Sở Dầu