DNTN Thép Việt Đức – Hoằng Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RRP2+C6Q, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0373 930 571
Trang web
Tọa độ 1.983.608, 10.580.059.999.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Nhôm Kính Văn Minh - P. Sông Hiến