DNTN Vât Liệu Xây Dựng Bảy Đúng – p

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 270 Trần Vĩnh Kiết, p, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 780 19 36
Trang web
Tọa độ 100.239.908, 10.575.161.089.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Taxi Tiên Sa ĐakLak - Tân Hoà