Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hùng Minh – Phường Mường Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38, Tổ 18, Phường Mường Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3830 837
Trang web
Tọa độ 21.387.416.599.999.900, 1.030.157.333

 


Địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hùng Minh ở đâu?

38, Tổ 18, Phường Mường Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hùng Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hùng Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 118 - Sai Nga