Giặt Là Hải Phòng – Lãm Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 668 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng 185180, Việt Nam
Số điện thoại 094 538 36 68
Trang web https://www.facebook.com/giatla668/
Tọa độ 20.824.469, 1.066.531.861

 


Địa chỉ Giặt Là Hải Phòng ở đâu?

668 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng 185180, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Là Hải Phòng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Giặt Là Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Giặt Là Hải Phòng là: https://www.facebook.com/giatla668/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Giặt Là Phạm Duy Hải - Đông Thành