Giặt Là Phương My – Tiền Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 76 Trần Thủ Độ, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 6577 677
Trang web http://www.giatlaphuongmy.com/
Tọa độ 204.583.621, 1.063.341.657

 


Địa chỉ Giặt Là Phương My ở đâu?

76 Trần Thủ Độ, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Là Phương My như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Giặt Là Phương My có website không?

Địa chỉ trang web của Giặt Là Phương My là: http://www.giatlaphuongmy.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt là Thu Hà - Lê Lợi