Hani Villa Phú Quốc – Ông Lang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Group 2, Commune, Ông Lang, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 179 31 68
Trang web http://hanivilla.com/
Tọa độ 10.267.988.299.999.900, 103.938.886

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mermaid Seaside Hotel - Phường 5