Hhc Bánh Kẹo Hải Hà Nam Định Hh2 – TP. Nam Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hạ Long, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0228 3649 787
Trang web http://haihaco.com.vn/
Tọa độ 204.427.914, 1.061.888.977

 


Địa chỉ Hhc Bánh Kẹo Hải Hà Nam Định Hh2 ở đâu?

Hạ Long, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Hhc Bánh Kẹo Hải Hà Nam Định Hh2 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hhc Bánh Kẹo Hải Hà Nam Định Hh2 có website không?

Địa chỉ trang web của Hhc Bánh Kẹo Hải Hà Nam Định Hh2 là: http://haihaco.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Belcholat Chocolatier - Bùi Thị Xuân