Hoang Son 1 Joint Stock Company – Đức Liễu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ National Road 14, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước 830000, Việt Nam
Số điện thoại 0271 6281 025
Trang web http://hoangson1.vn/
Tọa độ 11.715.813.899.999.900, 1.071.409.771

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Phồn Vinh - Cửa Nam