Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện Tp. Hcm – Hoà Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 310A Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 390 11 33
Trang web
Tọa độ 10.774.035.999.999.900, 106.632.746

 


Địa chỉ Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện Tp. Hcm ở đâu?

310A Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện Tp. Hcm như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện Tp. Hcm có website không?

Địa chỉ trang web của Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện Tp. Hcm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  THI CÔNG CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP - Minh Quyết