Hội Sở Công Ty Quang Đức Gia Lai – Phù Đổng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Công ty xuất nhập khẩu Quang Đức, 29 Trường Chinh, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 2225 555
Trang web
Tọa độ 139.691.601, 10.801.686.319.999.900

 


Địa chỉ Hội Sở Công Ty Quang Đức Gia Lai ở đâu?

Công ty xuất nhập khẩu Quang Đức, 29 Trường Chinh, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hội Sở Công Ty Quang Đức Gia Lai có website không?

Địa chỉ trang web của Hội Sở Công Ty Quang Đức Gia Lai là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Kan - TT. Minh Khai