Hợp Tác Xã Vận Tải Đường bộ TP.Vĩnh Long – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 71/32 Nguyễn Huệ, Phường 2, Vĩnh Long, 890000, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3822 811
Trang web https://lamphuhieu.business.site/
Tọa độ 102.511.188, 10.596.303.359.999.900

 


Địa chỉ Hợp Tác Xã Vận Tải Đường bộ TP.Vĩnh Long ở đâu?

71/32 Nguyễn Huệ, Phường 2, Vĩnh Long, 890000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hợp Tác Xã Vận Tải Đường bộ TP.Vĩnh Long như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-10:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-10:00], Thứ Ba:[07:30-10:00], Thứ Tư:[07:30-10:00], Thứ Năm:[07:30-10:00]

Hợp Tác Xã Vận Tải Đường bộ TP.Vĩnh Long có website không?

Địa chỉ trang web của Hợp Tác Xã Vận Tải Đường bộ TP.Vĩnh Long là: https://lamphuhieu.business.site/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang (Taxi Mai Linh) - Khu đô thị phía Nam