Khách sạn Hồng Hà – Tp. Pleiku

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu đô thị Cầu Sắt, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3555 777
Trang web https://www.facebook.com/Phone02693555777/
Tọa độ 139.882.517, 10.803.185.699.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Quang Anh - tổ 17