Kho Sắt Thép Phú Hưng Iron And Steel Warehouse – TT. Khánh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 068 651 75 67
Trang web
Tọa độ 11.596.879.999.999.900, 10.903.519.999.999.900

 


Địa chỉ Kho Sắt Thép Phú Hưng Iron And Steel Warehouse ở đâu?

34 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho Sắt Thép Phú Hưng Iron And Steel Warehouse như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Kho Sắt Thép Phú Hưng Iron And Steel Warehouse có website không?

Địa chỉ trang web của Kho Sắt Thép Phú Hưng Iron And Steel Warehouse là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRẦN NHỰA THANH HOÁ - Thành phố Thanh Hóa