Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng – Vi Xuyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9QPW+FGH, ĐT2, Vi Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 6686 155
Trang web http://khutuongniemlytutrong.org.vn/
Tọa độ 183.861.816, 10.579.635.499.999.900

 


Địa chỉ Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng ở đâu?

9QPW+FGH, ĐT2, Vi Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-17:30], Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[06:30-17:30], Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30]

Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng có website không?

Địa chỉ trang web của Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng là: http://khutuongniemlytutrong.org.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Victory Monument of Điện Biên Phủ - Mường Thanh