Khu Văn Minh Thư Trung – Đằng Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RPM4+FXG, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3564 556
Trang web
Tọa độ 208.336.954, 1.067.074.528

 


Địa chỉ Khu Văn Minh Thư Trung ở đâu?

RPM4+FXG, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Văn Minh Thư Trung như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Khu Văn Minh Thư Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Khu Văn Minh Thư Trung là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên - Tổ dân phố 1