MSB Bắc Giang – Phường Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, 220000, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3898 666
Trang web https://www.msb.com.vn/
Tọa độ 212.768.133, 1.061.944.812

 


Địa chỉ MSB Bắc Giang ở đâu?

8 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của MSB Bắc Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00]

MSB Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của MSB Bắc Giang là: https://www.msb.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ATM OceanBank - P. Trường Thi