MSB Đà Nẵng – Hải Châu 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3825 804
Trang web https://www.msb.com.vn/
Tọa độ 160.686.878, 10.822.480.999.999.900

 


Địa chỉ MSB Đà Nẵng ở đâu?

4 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của MSB Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

MSB Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của MSB Đà Nẵng là: https://www.msb.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Hưng Yên (Vbsp) - P. Hiền Nam