Nhà Hàng DANH NGUYÊN – Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 325 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3818 986
Trang web
Tọa độ 10.975.182, 10.666.938.809.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng DANH NGUYÊN ở đâu?

325 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng DANH NGUYÊN như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00]

Nhà Hàng DANH NGUYÊN có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng DANH NGUYÊN là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Hải Sản Số 1 - Khu Đô Thị Đồng Mơ