Nhà hàng #Effetto – Đại Phúc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ BT1, 47 Đường Thanh Niên, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3908 679
Trang web https://www.facebook.com/effettorestaurant/
Tọa độ 211.692.967, 1.060.720.614

 


Địa chỉ Nhà hàng #Effetto ở đâu?

BT1, 47 Đường Thanh Niên, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng #Effetto như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Nhà hàng #Effetto có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng #Effetto là: https://www.facebook.com/effettorestaurant/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Cơm Chay Thanh Hương - Thành phố Thanh Hóa