Nha Khoa Đăng Lưu 3 – Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1258 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 7479
Trang web https://nhakhoadangluu.com.vn/
Tọa độ 107.495.151, 10.666.113.899.999.900

 


Địa chỉ Nha Khoa Đăng Lưu 3 ở đâu?

1258 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Nha Khoa Đăng Lưu 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa Đăng Lưu 3 là: https://nhakhoadangluu.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng tỉnh Ninh Bình - Tân Bình