Nha Khoa Quốc Tế Vinh – Thành phố Vinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 191 Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam
Số điện thoại 098 224 11 51
Trang web http://nhakhoaquoctevinh.com/
Tọa độ 186.831.185, 1.056.743.991

 


Địa chỉ Nha Khoa Quốc Tế Vinh ở đâu?

191 Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Quốc Tế Vinh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Nha Khoa Quốc Tế Vinh có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa Quốc Tế Vinh là: http://nhakhoaquoctevinh.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Răng Hàm Mặt Bs Nguyễn Thị Cúc - Hải Đình