Nhà Máy Gạch Không Nung Vạn Gia – Phước nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FV6X+VMR, QL1A, Phước nam, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3767 768
Trang web
Tọa độ 11.462.249.799.999.900, 108.899.129

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy Bê Tông Lê Phan - Chơn Thành - Chơn Thành