Nhà máy xi măng Thanh Trường – Quảng Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Q989+F7X, QL12A, Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3862 123
Trang web
Tọa độ 17.766.239, 1.063.682.425

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Showroom Đồng Tâm - Ph.Vân Cơ