Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Nguy Hại Hậu Sanh – Cát Nhơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X5G4+CX8, cụm cn cát nhơn, Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3894 979
Trang web http://www.hausanh.com.vn/
Tọa độ 139.760.374, 1.091.574.593

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm xử lý Nước thải Sơn Trà - Thọ Quang