Nhà máy Xử lý nước thải Đà Lạt – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Kim Đồng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 1900 0004
Trang web
Tọa độ 119.514.494, 108.422.292

 


Địa chỉ Nhà máy Xử lý nước thải Đà Lạt ở đâu?

1 Kim Đồng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy Xử lý nước thải Đà Lạt như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Nhà máy Xử lý nước thải Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy Xử lý nước thải Đà Lạt là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Ninh Bình - Đông Sơn