Nhà Nghỉ Giọt Nắng – Phường Nghĩa Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2M5G+8JC, Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 097 918 63 99
Trang web
Tọa độ 120.083.071, 1.076.765.245

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Giọt Nắng ở đâu?

2M5G+8JC, Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam

Nhà Nghỉ Giọt Nắng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Giọt Nắng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Bình Dương 2 - P. Bắc Sơn