Nhà nghỉ LỘC PHÁT – yên dũng -bắc giang – Tiền Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65JP+WMG, Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 141 52 22
Trang web
Tọa độ 212.323.205, 10.618.670.809.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thành Luân - Hưng Thành