Nhà Nghỉ Quỳnh Trang – Phùng Chí Kiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Ngõ 59 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3871 707
Trang web
Tọa độ 22.145.872.999.999.900, 10.583.615.359.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Quỳnh Trang ở đâu?

18 Ngõ 59 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Nhà Nghỉ Quỳnh Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Quỳnh Trang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Bắc Ninh Hòa Biển Hotel - Bò Sơn