Nhà Nghỉ Tân Hoa Lan – Thuận Giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3718 792
Trang web https://manmo.vn/detail/nha-nghi-tan-hoa-lan.html
Tọa độ 109.573.483, 10.670.018.089.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Dừng Chân Út Thẳng - TT. Lai Vung