Nhà Nghỉ Tân Thạnh – Phước Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quốc lộ 1A, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định 592000, Việt Nam
Số điện thoại 098 466 03 51
Trang web https://nha-nghi-tan-thanh.business.site/
Tọa độ 138.614.374, 10.913.156.769.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hải Đăng 68 - Lâm Thao