Nhà nghỉ Thái Bình – P. Mộ Lao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XQJM+2Q7, Ngh. 108/58 Đ. Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0385 869 764
Trang web
Tọa độ 20.980.026, 1.057.844.246

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Thái Bình ở đâu?

XQJM+2Q7, Ngh. 108/58 Đ. Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Nhà nghỉ Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Thái Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hạnh Phúc - Phường Nhà Mát