Nhà Nghỉ Xuân Sơn – Bến Thủy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MP94+286, Bến Thủy, Tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 096 856 31 65
Trang web
Tọa độ 186.675.303, 10.570.575.029.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Minh Tuấn - Hồng Lạc