Nhà Phân Phối Bia Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn Thư Bình – Mỹ Hương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Nguyễn Thái Học, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3823 499
Trang web
Tọa độ 11.563.244.899.999.900, 1.089.894.501

 


Địa chỉ Nhà Phân Phối Bia Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn Thư Bình ở đâu?

Đường Nguyễn Thái Học, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Phân Phối Bia Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn Thư Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Nhà Phân Phối Bia Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn Thư Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Phân Phối Bia Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn Thư Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà - Vĩnh Niệm