Nhà Thuốc Tây OKOTO – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1228 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0797 799 996
Trang web
Tọa độ 107.924.092, 10.665.446.449.999.900

 


Địa chỉ Nhà Thuốc Tây OKOTO ở đâu?

1228 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Tây OKOTO như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Nhà Thuốc Tây OKOTO có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Thuốc Tây OKOTO là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Hóa chất Diệt côn trùng - Phường 3