PHỞ – HỦ TIẾU THẢO VY – P. Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103 Nguyễn Đức Cảnh, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0826 731 339
Trang web
Tọa độ 103.656.211, 10.543.966.599.999.900

 


Địa chỉ PHỞ - HỦ TIẾU THẢO VY ở đâu?

103 Nguyễn Đức Cảnh, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của PHỞ - HỦ TIẾU THẢO VY như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-11:30], Thứ Năm:[06:00-11:30], Thứ Sáu:[06:00-11:30], Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:30], Thứ Ba:[06:00-11:30]

PHỞ - HỦ TIẾU THẢO VY có website không?

Địa chỉ trang web của PHỞ – HỦ TIẾU THẢO VY là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kim Thoa Quán - Đai Mỗ