Phở Khô Gialai – Phwờng Quyết Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 599 Nguyễn Huệ, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 094 272 35 77
Trang web
Tọa độ 143.452.618, 1.080.047.692

 


Địa chỉ Phở Khô Gialai ở đâu?

599 Nguyễn Huệ, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Khô Gialai như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-13:00], Thứ Hai:[06:00-13:00], Thứ Ba:[06:00-13:00], Thứ Tư:[06:00-13:00], Thứ Năm:[06:00-13:00], Thứ Sáu:[06:00-13:00], Thứ Bảy:[06:00-13:00]

Phở Khô Gialai có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Khô Gialai là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán phở bò Ông Phong - Quỳ Hợp