Phòng Trọ – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 919 55 91
Trang web
Tọa độ 119.538.777, 1.084.285.257

 


Địa chỉ Phòng Trọ ở đâu?

19 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Phòng Trọ có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Trọ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Linh's Homestay - Sơn Trạch