Phòng Trọ Quảng Ngãi – Quảng Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25/3 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi, 570000, Việt Nam
Số điện thoại 0886 767 676
Trang web https://www.facebook.com/groups/phongtroquangngai
Tọa độ 151.275.073, 1.087.779.594

 


Địa chỉ Phòng Trọ Quảng Ngãi ở đâu?

25/3 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi, 570000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Trọ Quảng Ngãi như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Trọ Cho Thuê - Phường7