Quán Cơm – Lẩu 3L – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Trưng Trắc, Quang Trung, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3864 715
Trang web
Tọa độ 206.465.034, 1.060.564.565

 


Địa chỉ Quán Cơm - Lẩu 3L ở đâu?

15 Trưng Trắc, Quang Trung, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Việt Nam

Quán Cơm - Lẩu 3L có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm – Lẩu 3L là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Ri Loan cầu số 4 - Phường 3